Zemljište (1349 m2)

Prodaje se građevinska parcela, površine 1349m2, koja se nalazi na području općine Nin - Zaton i ima neposredan pristup na javnu prometnu površinu. Područje je omeđeno privatnim građevinskim česticama. Teren parcele je ravan i obrastao zelenilom.

Građevinska čestica se nalazi u naselju Zatonski stanovi, u neizgrađenom dijelu građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene (prema PPUG Nina), te je smještena u neposrednoj blizini zone športsko-rekreacijske namjene (prema PPUG Nina). Udaljenost od obale/mora je 1,5 km tj. 10 min hoda ili 5 min vožnje automobilom.

Prema PPUG Nina namjena građevine na predmetnoj parceli je ugostiteljsko turistička. Pod građevinama turističko-ugostiteljskih djelatnosti unutar građevinskog područja naselja smatraju se građevine za obavljanje sljedećih djelatnosti:
- građevine za smještaj i boravak gostiju (hoteli, pansioni, prenoćišta ...)
- građevine za pružanje ugostiteljstkih usluga (restorani, picerije, barovi, konobe ...)
- prateći i pomoćni ugostiteljski objekti i sadržaji
- objekti i sadržaji za sport, zabavu i rekreaciju

Uvjeti izgradnje građevina ugostiteljsko-turističkih djelatnosti jednaki su onima za izgranju stambenih građevina u tom građevinskom području. U građevinskom području naselja može se planirati pojedinačna građevina za smještaj (hotel, motel, pansion, prenoćište ...) kapaciteta do 80 kreveta (osoba).

Iskoristite ovu odličnu priliku. Kontaktirajte nas i dogovorite neobavezujući posjet ovoj odličnoj parceli smještenoj u blizini mora.

ODLIČNA PRILIKA

1

LOKACIJAZemljište je smješteno na izvrsnoj lokaciji u mjestu Zaton

2

POGODNOSTPoložaj i kvadratura zemljišta pruža razne mogućnosti gradnje

3

NAMJENAIdealna investicija za stanovanje ili turistički sadržaj

4

MOGUĆNOSTOsiguran put prema zemljištu/parceli

5

DOKUMENTACIJAUredno vlasništvo i dokumentacija

6

CIJENACijena na upit

Galerija (1 fotografija)